Conflicthantering en ruzie in relatie

Therapie Helmond - Relatietherapeut Helmi

Therapie en relatietherapie bij conflicten

Een relatie loopt niet vanzelf, het samenleven doorbreekt de verliefdheid en in elke relatie breken de verschillen en het onderscheid door.

Iedereen gaat een relatie in met een verschillend programma (rollen-rechten-plichten-betekenissen-gewoonten-cultuur). De verschillen komen door het gezin van oorsprong. We hebben de neiging ons eigen programma bovenaan te stellen.

Wij vullen onze woorden op met onze eigen betekenis en elk doet dat volgens zijn eigen programma. Betekenissen kunnen heel verschillend zijn. De betekenis van het krijgen van een kind of de betekenis van geld kan heel verschillend zijn.

Als dat verschil niet wordt beseft leidt dat meestal tot problemen. Dus een duidelijk besef van 2 ikken in de relatie, met hun eigen programma en eigen betekenissen is belangrijk.

Communicatie

Communicatie is ook hier weer belangrijk en het besef dat praten met elkaar niet vanzelf komt en het doorpakken in het praten met elkaar ook niet.

Partners blijven leren over elkaar als ze belevingen en gevoel blijven delen. Het meedelen van gevoel is niet eenvoudig, het gaat namelijk niet over gevoel praten maar een gevoel onder woorden brengen. Ook de negatieve gevoelens tegenover elkaar zijn belangrijk onder woorden te brengen.

Bijvoorbeeld…als je dit zo over mij tegen onze vrienden zegt dan voel ik mij gekwetst. Het duurzaam inslikken van negatieve gevoelens en het opkroppen van stress is slecht voor de gezondheid en heeft een averechts effect. Als de dingen niet worden gezegd kan er ook niets mee gedaan worden.

Het gevoel van de ander oprecht belangrijk vinden en kunnen zien dat jouw gedrag en doen en laten gevolgen heeft voor de belevings- en gevoelswereld van de ander is heel belangrijk in een relatie.

Als het bovenstaande minder aanwezig is in het bewustzijn van alle dag dan kunnen dingen nogal eens scheef gaan lopen waardoor ruzie en conflictsituaties ontstaan. Een relatie betekent soms ook onderhandelen dus er zijn ook bepaalde vaardigheden belangrijk.


ruzie in relatie

Verdeling van taken

Een relatie heeft ook een zakelijk aspect bijvoorbeeld de verdeling van de huishoudelijke taken. Als je het samen eens bent over de taakverdeling dan is het net zo belangrijk dat degene die de taak uitvoert ook de controle meekrijgt.

Er ontstaan heel veel conflicten vanuit een situatie waarbij de ene partner een taak uitvoert en de andere partner de controle niet los kan laten. De een begeeft zich dan op het terrein van de ander. Dreigend terreinverlies is vaak een basis voor een conflict.

Als iemand terrein verliest of het zich laat afnemen dan komt het vaak in een later stadium terug als vijandigheid. Irritatie is daarom een belangrijk alarmsignaal. Als je bij jezelf irritatie opmerkt dan is er vaak sprake van dat iemand je terrein binnenkomt.

Praktijkvoorbeelden m.b.t. conflicten

Hieronder wat voorbeelden vanuit de praktijk met betrekking tot conflicten:

1. Dat moet jij doen dat is mannenwerk… je legt beslag op iemand, degene krijgt terrein toegewezen zonder het zelf te willen.

2. Jij kunt dat veel beter dan ik (vleierij)… later wordt de ander zich ervan bewust een karwei erbij te hebben gekregen. (terreinverlies)

3. Ik weet niet hoe het moet (hulpeloosheid)… de ander gaat het doen en er bestaat een redelijke kans dat er achteraf commentaar komt dat het niet goed is. (terreinverlies)

4. Als jij dit doet dan zal ik dat doen (verleiding)… vervolgens houd de partner zich niet aan de afspraak.

Zo zijn er nog heel veel voorbeelden te noemen waaruit blijkt dat de vaardigheid onderhandelen in een relatie belangrijk is en veel conflicten kan voorkomen. Belangrijk is dat je in je relatie iets kunt vragen, nee kunt zeggen en een nee kunt aanvaarden. Vraag dingen aan de ander vanuit een echt verzoek (niet eisend).

Heb je nog vragen of wil je een afspraak maken?
Neem dan gerust contact met mij op.

Helmi

Neem contact op