Negatief zelfbeeld

Therapie Helmond bij een negatief zelfbeeld

Therapie bij een negatief zelfbeeld

Een negatief zelfbeeld zit vaak gekoppeld aan een negatief denkpatroon en dat geeft een vertekend beeld van de realiteit bijvoorbeeld:

1. overgeneralisatie: gebruik je vaak de woorden nooit, altijd, alle, elke, geen een, niemand, iedereen…. Daarmee belemmer je groei en verandering. Met overgeneralisatie plaats je 1 negatieve ervaring in een groter kader. Hiermee ga je mogelijkheden uitsluiten.

2. stereotypering: het plakken van etiketten op hele groepen mensen, dingen, ervaringen en gedragingen.

3. Filteren: je selecteert bepaalde feiten, richt je aandacht daarop en negeert de rest.

4. Polariserend denken: zwart-wit wereld. Je deelt al je handelingen en ervaringen op in of-of (zwart/wit), op grond van absolute maatstaven.

5. Zelfverwijt: meest zichtbare symptoom is jezelf voortdurend verexcuseren


Negatief Zelfbeeld

6. personificatie: alle gebeurtenissen lijken iets met jou te maken te hebben en je hebt het gevoel dat je geen invloed op gebeurtenissen hebt. Je voelt vooral druk alsof iedereen je in de gaten houdt. Je vergelijkt je steeds met anderen en je hebt snel het gevoel dat jij iets fout hebt gedaan

7. gedachtelezen: Je neemt aan dat anderen zich zo voelen als jij je voelt, omdat je aanneemt dat mensen dezelfde aard en ervaringen hebben. Daarin neem je ook vaak je negatieve oordeel over jezelf mee.

8. controle: je denkt dat je overal invloed op hebt en hebt de neiging teveel verantwoordelijkheid te nemen.

9. emotioneel redeneren: je neemt aan dat de dingen zijn zoals jij denkt dat ze zijn

Is dit herkenbaar voor je?

Als je hiermee aan de slag wilt, neem dan contact met mij op.

Helmi

Neem contact op